Velkommen

Kontemplation:

Urtilstand (før syndefaldet), vendt mod Gud, i harmoni med naturen, i fred med sine medmennesker, og i et med sig selv.

Centrerende  Bøn

-Thi dit er riget, og magten, og æren

En indføring i centrerende bøn

Den første tid

Franz Jalics: kontemplative åndelige øvelser

For at forberede os selv på kontemplationens nåde, må vi lære at sanse.

Sanse er at være bevidst, er at være nærværende, er at være i nuet.

Gå ud i naturen og forbliv i sansning, i skuen, i en hel dag, eller en time om dagen i mindst 14 dage.

Sans Naturen

Og kom helt tilstede i nuet


JA

til livet
JA til

Kærlighed

Og lidenskab


Den anden tid

At være med vejrtrækningen

Vi omgås med Gud på samme måde som vi omgås andre mennesker.

Vi gør os ofte store illusioner angående vores forhold til Gud.

Er vores hensigt at elske Gud, tror vi det er det samme som at elske Gud.

I denne anden tid, skal meditationen med vejrtrækningen enten laves 8 gange på en dag, eller dagligt gennem mindst 14 dage.


Det ubevidste er en hindring for rent faktisk at være ærlig.

Det ubevidste er en hindring for et kontinuerligt forhold til Gud.

Forhold til Gud = forholdet til alle vores menneskelige relationer under et.


Stress betyder manglende sansning af omgivende personer.

Så længe jeg ringeagter bare et andet menneske, ringeagter jeg også Gud.

Jo tættere en person, jo mere ringeagtelse.

Ignorerer og misunder et menneske, ignoerer og misunder jeg også Gud.

Bange for et menneske, er at være bange for Gud.


Du kan aflæse i din hverdag, hvor stor din tro er.

Hvis ikke jeg lytter, mangler jeg næstekærlighed.

At lytte til nogen kræver indre ro, og modet til at udholde lidelse.

Den der lytter til sine medmennsker, kan lytte til Gud.


Kroppen er et udtryk for sjælen


Den trejde tid

Håndfladernes  midte

Den trejde tid laves meditation med håndfladernes midte mindst 8 gange på en dag, eller daglig i mindst 14 dage.


Når en person bliver set og anerkendt som en person, forvandles havesyge til gavmildhed. Magtsyge til tjenersind, og ærgerlighed til respekt og anerkendelse.


Tilfreds? Har jeg gjort hvad jeg kunne for at vende mig mod Gud?